Verduurzamen wagenpark - Waarom nu?

17 maart 2021

Stappen naar een duurzamer wagenpark!

Het verduurzamen van het wagenpark wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Dit wordt mede ingegeven door de druk vanuit de politiek en maatschappij voor het structureel verlagen van de CO2-uitstoot om de volgende generaties ook een gezonde toekomst te kunnen bieden. Daarnaast wordt de vraag vanuit de eigen organisaties om bijvoorbeeld de overstap te maken naar elektrisch rijden steeds groter. Dit laatste natuurlijk versterkt door de lagere fiscale bijtelling -lees het financieel voordeel voor de werknemer- door de overheidsmaatregelen.

Van consumenten tot kleine ondernemingen tot grote bedrijven. Allemaal moeten we een keer een bewuste stap maken richting verduurzamen van mobiliteit. Ook al klinkt zo’n ouderwetse 8-cylinder motor nog steeds fantastisch, de nieuwe(re) generatie kijkt hier toch echt anders tegen aan. En dat zijn uiteindelijk toch de toekomstige werknemers voor ons allemaal.

Nationaal Zakenauto Onderzoek

Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2019 komt naar voren dat voor 30% van alle bedrijven de reductie van de CO2-uitstoot een uitermate belangrijk onderdeel is van het bedrijfsbeleid. Bij 28% van de bedrijven -en dan vooral de grotere bedrijven- is de CO2-uitstoot van een zakenauto aan een maximum gebonden.

De grootste bedrijven zijn het meest actief op het gebied van verduurzaming van mobiliteit, maar ten opzichte van 2018 zijn er meer kleine en middelgrote bedrijven die een actieve rol spelen. Verduurzaming gebeurt met allerlei activiteiten, maar actief sturen op autokeuze blijft met 52% de belangrijkste.

In de meeste gevallen overheerst de mening dat verduurzaming géén geld mag kosten. Bij 26% -en bij de grotere bedrijven zelfs méér- mag verduurzaming wel geld kosten en/of is dit zelfs gebudgetteerd. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2018.

Uit de eerste resultaten van de cijfers uit 2020 komt naar voren dat twee derde van de bedrijven verwacht dat verduurzaming van het wagenpark versneld wordt doorgevoerd. Uiteraard versterkt door de impact van de Corona-pandemie en het effect op stijging in het thuiswerken en de (tijdelijke) afname van de zakelijke kilometers. Ook stijgt het aantal bedrijven waar CO2-uitstoot aan een maximum is gebonden. Een toename van maximaal 0 gram CO2-uitstoot (elektrische auto's) en maximaal 1-49 gram CO2-uitstoot (hybride auto's).

Stappen op weg naar een duurzamer wagenpark

Voor bedrijven zijn er een aantal stappen mogelijk om verduurzaming van het wagenpark door te voeren:

  • Optimaliseren van de samenstelling van uw wagenpark en daarmee realiseren van kostenbesparingen door bijvoorbeeld lagere brandstofkosten. De leaseautoregeling moet hierbij volledig aansluiten en draagkracht bieden voor uw organisatie om toekomstbestendige keuzes te maken.
  • Door gebruik te maken van flexibele mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld shortlease of deelauto’s, kunt u structureel besparingen doorvoeren in uw autokosten.
  • De volgende stap is het overstappen naar een mobiliteitsbudget voor uw werknemers. In het nieuwsartikel ‘Mobiliteitsbudget – Wat is het en hoe werk het?' hebben wij hier alles over uitgelegd.

Kostenvoordelen op korte- en lange termijn

Ondanks dat de meeste elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf dan traditionele auto’s, moet er vooral gekeken worden naar de besparingen op (middel)lange termijn. Allereerst is er een grote besparing op de kosten aan brandstof, zeker als u bij uw bedrijf laadoplossingen beschikbaar stelt voor uw werknemers met relatief gunstige tarieven. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud en reparatie bij een elektrische auto substantieel lager. Want olie verversen, nieuwe bougies, vervanging van koppeling of distributieriem komen nu eenmaal niet meer voor op de rekening van een onderhoudsbeurt van een elektrische auto.

Voor elektrische auto’s gelden daarnaast verschillende belastingvoordelen. Tot 2025 hoeft er bijvoorbeeld geen motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting te worden betaald.

Aandachtspunten bij het verduurzamen van het wagenpark

Waar moet je nu als organisatie rekening mee houden, zowel intern als extern:

1. Draagvlak

Alle lagen binnen uw organisatie moeten meegenomen worden bij de stappen in het verduurzamen van het wagenpark. Want medewerkers mogen in de uitvoering van hun werkzaamheden niet negatief beïnvloed worden door een keuze van de organisatie. Intern onderzoek naar de individuele wensen van uw werknemers is van cruciaal belang. Niet alleen onder de zakelijke leaserijders maar alle medewerkers die te maken hebben met woon-werkverkeer en zakelijke kilometers.

2. Beschikbaarheid

De ontwikkelingen gaan snel binnen de auto-industrie. Er zijn al grote fabrikanten die hebben aangegeven niet meer te gaan investeren in de ontwikkeling van traditionele verbrandingsmotoren. De volledige focus ligt op het elektrificeren van het modelaanbod. Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld waterstof. En naast het aantal beschikbare modellen, van klein tot groot, gaat de ontwikkeling ook snel op het gebied van rijbereik, snelheid van laden, etc. Want de nieuwe modellen halen op dit moment al een realistisch bereik van 300 kilometer op een volle accu. En hoeveel werknemers rijden zoveel kilometer op een dag?

3. Laadoplossingen

Van belang is verder goed te kijken naar de laadoplossingen voor de werknemers, zowel thuis en vooral op kantoor. Het aantal laadpunten in Nederland stijgt met de dag. Maar zorg ook voor goede en makkelijk te gebruiken voorzieningen om te kunnen laden, zoals mobiliteitspassen waarmee meerdere vormen van mobiliteit afgerekend kunnen worden. ProLease kan uw organisatie helpen bij het regelen van laadoplossingen, zowel voor uw werknemers thuis maar ook op het werk.

4. Alternatieven

Denk bij het verduurzamen van de zakelijke kilometers ook eens aan alternatieven zoals elektrische fietsen, of het inzetten van deelauto’s. Want er hoeft niet altijd direct een auto voor lange termijn ingezet te worden als een werknemer zakelijke kilometers moet gaan maken. Ook het aanbieden van openbaar vervoer oplossingen is een uitstekend alternatief om de CO2-uitstoot van uw organisatie te verlagen.

Mobiliteitsscan

Binnen ProLease starten we bij een verkenning naar het verduurzamen van het wagenpark altijd met een mobiliteitsscan. Dit is een in eigen huis ontwikkelde mobiliteitsscan waarmee op een snelle maar grondige manier een analyse gemaakt kan worden van uw mobiliteitsbeleid. De resultaten van de mobiliteitsscan ontvangt u van ProLease in de vorm van een score op het gebied van werkgeverschap, kostenbesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis van deze pijlers schrijven wij een adviesrapport die u kunt gebruiken bij het (her)vormen van het autobeleid.

Dit vormt de basis voor het uitwerken van de vervolgstappen naar verduurzamen, inzet van mobiliteitsbudget of inzet van alternatieve mobiliteitsdiensten.

Conclusie

Het onderzoeken van mogelijkheden voor het verduurzamen van uw wagenpark biedt u als organisatie veel kansen. Klanten kunnen bijvoorbeeld hierdoor positiever tegen uw organisatie aan gaan kijken. Maar het onderzoek moet goed en gedegen aangepakt worden om teleurstellingen gedurende het proces te voorkomen.