Mobiliteitsbudget - Wat is het en hoe werkt het?

05 maart 2021

Mobiliteitsbudget: De voor- en nadelen

De laatste jaren komt de term ‘mobiliteitsbudget’ steeds vaker naar voren in het kader van duurzame mobiliteit of flexibiliteit voor de zakelijke reiziger. Dit wordt versterkt door de structurele impact vanuit de corona-pandemie. Thuiswerken (deels) lijkt een blijvertje te worden, net als het mijden van de spits.

Uit het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsonderzoek 2020 komt dit ook naar voren. Bij de meting in november 2020 is de respons van ruim 500 bedrijven en 3.100 zakelijke reizigers geanalyseerd. De behoefte aan zakelijke mobiliteit is tijdens de pandemie logischerwijs sterk afgenomen. Echter zien wij om ons heen dat de zakelijke reiziger in 2021 alweer meer op pad is gegaan. Uit onderzoek van het KiM en CNV blijkt dat mensen na de pandemie best 1 of 2 dagen thuis willen werken. Daarnaast gaat men echter graag 3 tot 4 dagen naar een werkomgeving met collega’s en meer fysieke contacten. Er zal dus nog altijd een flinke behoefte zijn aan een flexibele invulling van de (zakelijke) mobiliteit.

Steeds meer bedrijven stappen over of overwegen de stap naar een mobiliteitsbudget. Als vervanging van de losse zakelijke openbaar vervoer-kaarten en leasecontracten, of juist voor het combineren van de verschillende vormen van mobiliteit.

Wat is een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget is in feite een bedrag per werknemer om het (zakelijk) werkverkeer zelf mee te financieren. Met dit bedrag (budget) per maand regelt iedere werknemer niet alleen het woon-werkverkeer maar ook de ritten naar klanten. Als werknemer bepaal je dus zelf of je de auto neemt, het ov pakt of een combinatie van deze vervoermiddelen gebruikt. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de kosten. Het geld dat niet voor vervoer is gebruikt, mag de werknemer houden. Is er een tekort, dan dient de werknemer dit zelf bij te dragen.

Een mobiliteitsbudget wordt meestal per individuele werknemer vastgesteld, op basis van de huidige en toekomstige vervoerkosten. Want niet iedereen maakt immers evenveel zakelijke kilometers. Het budget kan een bedrag per jaar zijn, maar in de meeste gevallen wordt gekozen voor een maandelijks budget.

Voordelen van een mobiliteitsbudget?

Waarom kiezen voor een mobiliteitsbudget? Wat zijn voordelen voor de werkgever en werknemer? Een vast budget voor mobiliteit is goed voor de productiviteit en efficiënte invulling van de werkzaamheden. Werknemers plannen bewuster, vermijden onnodig zakelijk verkeer en houden meer tijd over voor hun kerntaken. Dit heeft een positief effect op de CO2-uitstoot en het verbeteren van het duurzame imago van uw bedrijf.

We zetten de belangrijkste voordelen voor de werkgever en werknemer voor u op een rijtje:

Werkgever

 • Door werknemers een vast bedrag per maand te geven, scheelt het werkgevers veel tijd en uitzoekwerk. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de werknemer.
 • Een deel van de werknemers zal niet meer kiezen voor een ‘vaste’ leaseauto. Als een werknemer vertrekt, blijft u dus niet met een ‘overtollig’ leasecontract achter.
 • Doelstellingen op gebied van verduurzaming, verlaging van CO2-uitstoot en milieubewustzijn kunnen samen met de werknemers door een mobiliteitsbudget worden gerealiseerd.

Werknemer

 • Met een mobiliteitsbudget krijgen werknemers meer flexibiliteit in hoe zij elke dag invulling geven aan het optimale transportmiddel.
 • Werknemers kunnen een milieubewuste keuze maken. Naast de auto kan ook gekozen worden voor de trein, bus, metro of (elektrische) fiets.
 • Financieel kan een budget ook voordelen hebben: wie slim reist, kan aan het einde van de maand geld over houden.
 • Als de werknemer niet meer voor een vaste leaseauto kiest, betaalt de werknemer ook geen fiscale bijtelling meer. De privé ritten moeten wel zelf betaald worden. Of de werknemer kiest voor een private leasecontract.

Zijn er ook nadelen aan het mobiliteitsbudget?

Aan elk voordeel kleeft uiteraard ook vaak een nadeel. En dat geldt ook voor het mobiliteitsbudget. Denk hierbij aan de volgende aspecten:

 • Als werkgever maak je altijd dezelfde kosten, zelfs als uw werknemers vaker thuiswerken.
 • Werknemers worden gestimuleerd om zo min mogelijk zakelijke kilometers te maken. Gevolg kan zijn dat er minder face-to-face contact is met uw klanten of leveranciers, wat nadelig kan zijn voor de bedrijfsresultaten.
 • Doordat werknemers hun eigen budget beheren, profiteren bedrijven minder van de verschillende fiscale voordelen. Zoals btw-teruggave of stimuleringsregelingen vanuit de overheid.
 • Wanneer je als werknemers door je maandelijkse budget heen bent, moet je het zakelijk vervoer op dat moment uit eigen zak betalen.

De invoering van een mobiliteitsbudget betekent voor organisaties altijd een behoorlijke verandering. Alle lagen in de organisatie moeten er open voor staan. De werknemer moet centraal staan en niet de middelen. Daarnaast is er bijna altijd sprake van een overgangsfase, rekening houdend met de reeds lopende leasecontracten.

Conclusie

Het invoeren van een mobiliteitsbudget biedt veel voordelen maar vergt tijd, inzet en kennis vanuit de eigen organisatie. Voordat u een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een mobiliteitsbudget voor uw organisatie wilt starten, is het van groot belang dat u het juiste advies en de partner hiervoor inschakelt.

Uiteraard staan de specialisten van ProLease voor u klaar om u hierbij te ondersteunen en te adviseren.