Veelgestelde vragen - ProLease

Waarmee kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Wij werken er dagelijks hard aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U voorzien van de juiste informatie hoort hier ook bij. Toch kan het voorkomen dat u een vraag heeft. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er alsnog niet tussen staan schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij zijn u graag van dienst.

Algemene vragen

Uw werkgever bepaalt wie er in de auto mag rijden, qua verzekering is iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs verzekerd. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de auto. Het is niet toegestaan om de auto voor commerciële doeleinde (zoals taxiritten e.d.) te gebruiken.

Wij kunnen deze verklaring voor u opmaken. U kunt ons een mail sturen om contact met u op te nemen of u kunt ons direct bellen op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:30 uur.

Deze waarde wordt altijd aangegeven op de afleverbevestiging van het leasecontract of de inzetbevestiging van een huur- /shortleasecontract. U kunt de fiscale waarde ook vinden op de website van het RDW en daar uw kenteken op te geven.

Dat is mogelijk. Vanaf 2 maanden voor de einddatum van het leasecontract is het mogelijk om een indicatie van de overnameprijs op te vragen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen. Wij hebben van u het kenteken en de overnamedatum nodig. Tevens controleren wij uw NAW gegevens. Vervolgens zullen wij u zo snel mogelijk de overnameprijs laten weten.

Dit is van toepassing bij huur- of shortleaseauto's. Bij een leasecontract (vanaf 12 maanden) ontvangt u wel het origineel.

Heeft u met uw leaseauto een verkeersovertreding begaan? Dan ontvangt ProLease deze beschikking. Alle beschikkingen worden direct door ProLease betaald aan de betreffende instantie, zodat aanmaningen en eventuele dwangbevelen voorkomen worden.

De doorbelasting van de beschikking wordt vervolgens verstuurd naar de berijder of de contractant (afhankelijk van wat er met u is afgesproken) met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen aan ProLease. Als de adresgegevens van de berijder niet bekend zijn, wordt de doorbelasting aan de contractant verzonden. Bij het uitblijven van betaling van de doorbelasting zal ProLease deze automatisch incasseren bij de contractant. Per doorbelasting van een beschikking brengt ProLease €2,50 administratiekosten in rekening.

Bent u het niet eens met de beschikking? Maak dan binnen de gestelde beroepstermijn schriftelijk bezwaar bij de betreffende instantie. Een kopie van het eventuele bezwaarschrift dient u te sturen naar bekeuringen@prolease.nl. In afwachting van de uitspraak op uw bezwaar dient u wel de doorbelasting aan ProLease te betalen. Wordt uw bezwaar terecht bevonden, dan zal het bedrag van de doorbelasting worden terugbetaald.

De beroepsprocedure vindt u op de achterzijde van de beschikking. Het is in de meeste gevallen afdoende om bij het bezwaar aantekenen een kopie van de beschikking mee te sturen als machtiging. Bij een beperkt aantal beroepsprocedures wordt gevraagd naar een officiële machtiging van de leasemaatschappij. Deze machtiging kunt u opvragen via bekeuringen@prolease.nl.

Alle facturen zijn altijd inzichtelijk in de online applicatie I-wise, de wagenparkbeheerder heeft hier een login van. Tevens kunt u daar de factuur opslaan en afdrukken ten behoeve van uw eigen administratie.

ProLease heeft speciaal voor haar klanten een online portaal genaamd I-wise. Binnen dit portaal kunt u als klant allerlei gegevens vinden zoals o.a. facturen, leasecontracten, eventuele bekeuringen en diverse handige rapportages en overzichten.

Bij verlies van uw kentekencard of papieren kentekenbewijs dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Ook is het belangrijk dat u ProLease. hierover informeert en na de aangifte een kopie van het politierapport naar ProLease stuurt. ProLease verzorgt dan de aanvraag voor een nieuwe kentekencard. De kosten bedragen €50,00 exclusief BTW en worden aan de contractant in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met ProLease via telefoonnummer 073-6487023.

De optionele vervangend vervoer verzekering vergoedt het vervangend vervoer in Nederland bij technische- en schadereparaties met een reparatieduur langer dan 24 uur. Voor personenauto’s gebeurt dit op basis van een klasse lager dan uw huidige auto. Bij bedrijfswagens wordt zo veel mogelijk voor passende vervanging gezorgd. De uitgebreide vervangend vervoer verzekering biedt direct vervangend vervoer in binnen- en buitenland. Een vervangend vervoer verzekering voor een grotere auto is ook mogelijk.

Toestemming

Een vervangende auto of een huurauto kan alleen na toestemming van ProLease ingezet worden. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract wordt een vervangende huurauto wel of niet aan de contractant doorbelast. Meld de huurauto bij inlevering direct af bij ProLease. Tot het moment van afmelding de contractant verantwoordelijk, ook voor de eventuele kosten van het niet tijdig afmelden.

Wij vinden het uiterst belangrijk dat u tevreden bent over ProLease. Bent u toch niet tevreden?

Laat het ons dan direct weten via ons contactformulier .

Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op. En wij streven ernaar om binnen 14 dagen tot een afhandeling te komen waar u tevreden over bent.

Ja, ProLease biedt verschillende vormen Occasion Lease aan waaronder ReLease.

Allereerst zien wij in toenemende mate vanuit onze relaties dat ze flexibeler willen zijn in hun wagenpark. Vanuit die optiek komen er regelmatig uit diverse klasse voortijdig auto's terug, die nog niet aan het einde van het leasecontract zitten. Deze auto's kunnen bij andere relaties weer gunstig geprijsd ingezet worden. Dit noemen wij ReLease. Naast een lagere prijs bent u ook flexibel vanwege een kortere looptijd.

Daarnaast hebben wij altijd een aantrekkelijk aanbod van ex-leaseauto's die interessant zijn voor de particuliere- en kleinzakelijke eindgebruiker vanwege de bekende onderhoudshistorie, de relatief jonge leeftijd én het feit dat de auto's vaak maar 1 vaste bestuurder hebben gehad. Deze auto's kunnen bij ons Occasion Centre bekeken en gekocht worden.

Brandstof

Zijn de brandstofkosten in uw leasecontract opgenomen? Dan kunt u deze kosten, afhankelijk van de gemaakte afspraken met uw werkgever, declareren bij ProLease.

Declaraties kunnen worden ingediend via de MultiTankcard Next-app.

Declareren >

U dient hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 073-648 70 23. U kunt ons ook een mail sturen naar tankpas@prolease.nl.

Bij het specifieke tankstation waar dit is mis gegaan kunt u nu 24 uur lang niet tanken met de brandstofpas. Bij elk ander tankstation wel. U dient voor deze keer dus de kosten zelf voor te schieten, hetgeen gedeclareerd kan worden via het online systeem van Multi Tank Card of via een in te vullen declaratieformulier die u hier kunt vinden.

Rijden in het buitenland

U heeft van ons een groene kaart ontvangen kort na ontvangst van uw leaseauto. Daarin staan de landen waar u met de leaseauto mag rijden.

Dit is mogelijk nadat u hiervoor toestemming heeft ontvangen van uw werkgever (mits van toepassing) en ProLease. U neemt te allen tijde contact op met ons, wij geven u vervolgens aan of het mogelijk is en wat de te volgen procedure is.

Alleen als de kosten van hulpverlening en vervangend vervoer in uw leasecontract zijn opgenomen, zullen deze worden vergoed. ProLease raadt aan om aansluitend een persoonlijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Is hulpverlening niet contractueel opgenomen? Dan dient u zich bij gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het geval dat de auto bij pech of schade opgehaald moet worden. U kunt zich hiervoor verzekeren met bijvoorbeeld een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB.

Kleine direct noodzakelijke reparaties in het buitenland kunt u tot een bedrag van € 250,00 exclusief BTW bij een plaatselijke dealer laten uitvoeren. Wel zult u deze reparatiekosten eerst zelf contant moeten betalen. Laat daarom de kosten op naam van ProLease uitfactureren en de BTW apart specificeren. Deze kosten kunt u bij ProLease declareren met ons declaratieformulier, samen met de originele nota.

Bij grotere reparaties dient u altijd vooraf toestemming te vragen bij ProLease. Neem bij immobiliteit in het buitenland contact op met onze alarmdienst op telefoonnummer +31 (0)73-7517373.

Let op: bedraagt de schade in het buitenland meer dan €250,00 exclusief BTW, stel ons dan altijd vooraf telefonisch op de hoogte.

Hiervoor dient u ons een kopie van het kenteken van de caravan toe te sturen. Tevens willen wij graag het kenteken van uw auto weten en dient u ons uw NAW gegevens toe te sturen. Dit kan naar het mailadres schade@prolease.nl met als onderwerp 'Groene kaart caravan'. Wij zullen u vervolgens zo snel mogelijk een groene kaart toesturen.

Het ProLease Vakantieauto Pakket maakt het voor leaserijders mogelijk om het hele jaar in een elektrische auto, of een kleine(re) en zuinige auto te rijden, en in de vakantie een ruime en grotere auto te hebben met traditionele verbrandingsmotor.

In het leasetarief van de reguliere leaseauto wordt, afhankelijk van het gekozen Vakantieauto Pakket, een bedrag per maand opgenomen.

ProLease biedt 4 verschillende pakketten, afhankelijk van het type vakantieauto en het aantal dagen per kalenderjaar. Indien de berijder in een kalenderjaar geen gebruik maakt van de vakantieauto, worden de dagen meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

Geen dubbele bijtelling

Als leaserijder betaalt u tijdens het gebruik van de ProLease Vakantieauto geen bijtelling voor de reguliere leaseauto. Voor de vakantieauto betaalt de werknemer alleen de bijtelling over de gebruikersperiode.

Je leaseauto staat op naam van ProLease geregistreerd en niet op naam van de leaserijder. In sommige landen moet je daarom een machtiging kunnen tonen. Voor landen als Marokko, Tunesië en Turkije is het nodig dat je zelf nog de machtiging moet laten legaliseren bij een rechtbank in Nederland. Op deze machtiging moet het volgende staan:

 • een handtekening van een tekenbevoegde persoon bij ProLease;
 • een handtekening van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • een Apostille stempel (deze moet je zelf halen bij geselecteerde rechtbanken in Nederland);
 • een stempel van het consulaat (dit geldt alleen als je naar Turkije gaat).

Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd langer duurt omdat ProLease deze machtiging ook moet legaliseren bij de KvK.

Om een buitenlandverklaring voor je leaseauto aan te vragen, dien je contact op te nemen met de wagenparkbeheerder binnen je werkgever, die namens jou de aanvraag bij ProLease zal indienen. Hiervoor dienen wij de volgende gegevens te ontvangen:

 • het kenteken van de auto;
 • de periode waarin je naar het betreffende land reist;
 • het land waar je naar toe reist.

De kosten voor een gelegaliseerde buitenlandverklaring brengen wij in rekening bij de aanvrager/werkgever. Voor 2023 is het bedrag vastgesteld op € 57,50 (excl. BTW).

Op de website van de ANWB kan je bij landeninformatie per land vinden wat er verder noodzakelijk is.

Onderhoud, reparatie en banden

Banden kunnen worden gewisseld en vervangen via onze bandenleverancier Bandenprof. Indien er versleten banden worden geconstateerd bij een onderhoudsbeurt dan zullen deze, mits mogelijk, tijdens de Onderhoudsbeurt vervangen worden.

Afspraakplanner

U kunt via onderstaande afspraakplanner gemakkelijk een afspraak maken voor het wisselen van de banden. Wij zorgen ervoor dat u in de definitieve afspraakbevestiging te zien krijgt waar uw banden liggen.

Afspraakplanner

ProLease biedt standaard de ProLease Onderhoud Service aan. Uw auto wordt in dit geval gratis gehaald op een door u aangegeven locatie en aan het einde van de dag weer gewassen op dezelfde locatie teruggebracht. U kunt hier direct een afspraak inplannen.

U kunt op de website van het RDW na het ingeven van uw kenteken zien wanneer uw APK vervalt (vervaldatum APK). Tevens ontvangt u 1 maand voor het verlopen van uw APK een herinneringsmail van ons.

Schade

Breng uzelf op de eerste plaats altijd in veiligheid, bijvoorbeeld door uw auto op de vluchtstrook te parkeren en zelf achter de vangrail te gaan staan. Daarna kunt u contact opnemen met de ProLease Alarm Centrale welke te bereiken is op telefoonnummer 073-7517373.

Reparatie of vervanging van uw ruit(en) kunt u laten uitvoeren door 123Ruit.nl. 123Ruit.nl is 24 uur per dag bereikbaar via 123Ruit.nl en op telefoonnummer 088-1850500.

Als de voorruit hersteld kan worden door een harsinjectie, zal er geen eigen risico in rekening worden gebracht.

ProLease berekent een vast eigen risico aan uw werkgever, deze ligt vast in de mantelovereenkomst die tussen uw werkgever en ProLease is afgesloten. Hoe uw werkgever dit exact verrekent of berekent aan u, zou u bij uw werkgever na kunnen vragen. Dit is vaak in interne autoreglementen vastgelegd.

De auto's van ProLease zijn verzekerd bij ProLease. In het geval dat u een schadeformulier moet invullen dient u in het veld van de verzekeraar dan ook de NAW gegevens van ProLease in te vullen.

ProLease is de verzekeringsnemer.

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor een Leaseverklaring schadevrije jaren aanvragen. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

Vul hiervoor het formulier 'Aanvragen Leaseverklaring schadevrije jaren' in.

Bestelling, levering en beëindiging leasecontract

Voor vragen betreffende levertijd / in bestelling staande leaseauto's kunt u contact opnemen met onze afdeling Inkoop via 073-6487025 of via inkoop@prolease.nl.

De leverancier van de auto zal persoonlijk contact met u opnemen wat betreft de afleverdatum en locatie van uw auto.

Indien de einddatum van uw contract is bereikt kunt u voor het op laten halen van uw auto contact opnemen met de afdeling Operations via telefoonnummer 073-6487023 of via operations@prolease.nl. Indien uw contract nog niet de einddatum heeft bereikt, dient u dit via uw werkgever te laten lopen.

Dat mag bij ons in Den Bosch of wij komen de auto binnen 3 werkdagen ophalen in heel NL (mits het een zakelijk adres betreft). De schouwing van de auto vindt plaats in Den Bosch.

Ja, maar hieraan zijn kosten verbonden. U kunt bij uw werkgever nagaan wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de werkgever dit ook wil dan kunnen wij een voorstel voortijdige beëindiging maken, welke altijd gecommuniceerd wordt aan de wagenparkbeheerder. Wij verzoeken om dit verzoek altijd vanuit de werkgever te laten komen.

Verhuur en ShortLease

Heeft u op tijdelijke basis een of meerdere auto's nodig met de mogelijkheid om deze op elk moment weer in te wisselen? ProLease Rent biedt u de mogelijkheid om auto's zakelijk te huren voor een dag, een week of voor een maand. Heeft u te maken met medewerkers die net in dienst zijn, een nieuw project waarvan de looptijd nog niet bekend is of duurt de levering van uw nieuwe leaseauto? Dan zou ProLease Rent de oplossing voor u kunnen zijn.

ProLease Rent

Naast Full Operational Lease voor een periode van 12 tot en met 60 maanden, biedt ProLease ook ShortLease. Hierbij profiteert u van alle voordelen van Operational Lease maar dan met maximale flexibiliteit, voor een periode van 1 tot 12 maanden. Ideaal als u voor een paar maanden een personenauto nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een tijdelijk project of een nieuwe medewerker.

ShortLease

Heeft u een nieuwe medewerker met een tijdelijk dienstverband, bent u een startende ondernemer, zoekt u voor projectmatig werk tijdelijk vervoer of laat de nieuw bestelde auto langer op zich wachten? En bent u specifiek op zoek naar een elektrische auto. Dan is ShortLease Elektrisch van ProLease de perfecte oplossing voor een periode van 2 tot 12 maanden.

ShortLease Elektrisch

Private Lease

In het standaard leasetarief zijn de volgende kosten inbegrepen:

 • Afschrijving van de auto inclusief de rentekosten;
 • Reparatie, onderhoud en het vervangen van de banden bij slijtage;
 • All-risk verzekering, WA en Casco;
 • Houderschapsbelasting;
 • 24/7 pechhulp in Europa;
 • Vervangend vervoer na 72 uur.

U kunt tevens extra aan uw leasecontract toevoegen zoals ‘Vervangend Vervoer na 24 uur’, ‘Winterbanden’ of een ‘Schadeverzekering Inzittenden (SVI)’. U betaalt hier dan een additioneel bedrag per maand voor. Het leasetarief is inclusief BTW.

De hoogste van de eigen bijdrage betreft €300,- inclusief BTW per niet verhaalbare schade. Als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen dan zal de eigen bijdrage worden verhoogd naar €500,- inclusief BTW. Deze verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. Een niet verhaalbare schade betreft een schade waarvoor de tegenpartij niet aansprakelijk is, waar de tegenpartij niet bekend is of er geen tegenpartij is (eenzijdige schade). Indien het bedrag van de schade lager is dan de kosten van de standaard eigen bijdrage dan betaalt u de werkelijke kosten.

Op het moment dat de verzekeraar een gedeelte van de schade kan verhalen op de tegenpartij dan betaalt u het procentuele gedeelte van de eigen bijdrage. Dus als er 50% van de schade verhaald kan worden op de tegenpartij dan betaalt u 50% (= €150,-) aan eigen bijdrage per schadegeval.

Vanaf het moment dat ProLease het door u getekende contract retour heeft ontvangen en de waarborgsom is betaald dan kunt u de auto maximaal 2 kalenderweken later in ontvangst nemen. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal ProLease u dit zo snel mogelijk laten weten.

Voordat ProLease voor u een leaseovereenkomst kan opmaken dient u het acceptatieproces succesvol af te ronden. Het acceptatieproces verloopt digitaal via EDR Credit Services. U ontvangt van EDR een e-mail waarin zij u vragen een aantal persoonlijke gegevens digitaal aan te leveren. Dit proces bestaat uit 2 fases. De eerste fase is een zogenaamde vooracceptatie op basis van een draagkrachtnorm en de tweede fase is de definitieve acceptatie naar aanleiding van analyse van de door u aangeleverde gegevens en een telefonisch interview. Op het moment dat u uw gegevens upload (fase 2) zal EDR Credit Services binnen 1 werkdag contact met u opnemen. Daarna krijgen u en ProLease te horen of u het acceptatieproces succesvol heeft doorlopen.

Voor aanvang van het leasecontract dient u een waarborgsom aan ProLease te voldoen. De waarborgsom betreft 2 leasetermijnen en zal maximaal 65 dagen na einde contract op uw bankrekening worden teruggestort op voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen heeft voldaan.

U kunt uw leasecontract tussentijds beëindigen, op z’n vroegst vanaf de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Hier zijn kosten aan verbonden. ProLease rekent hiervoor een vaste vergoeding van 50% van de nog resterende leasetermijnen op het moment van opzeggen.

Rekenvoorbeeld:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.

Tegelijkertijd is de opzeggingsvergoeding gemaximeerd op het verschil wat u zou hebben betaald wanneer u het contract vanaf het begin voor de kortere looptijd was aangegaan.

In het bovenstaande voorbeeld heeft u 24 maanden x €200,- betaald (€4.800,-) en is de opzeggingsvergoeding €1.200,-, wat u in totaal €6.000,- kost. Stel dat u in het begin had gekozen voor een looptijd van 24 maanden, i.p.v. 36 maanden, en het termijnbedrag was €245,-, dan had u in totaal €5.880,- betaald. Ofwel, €120,- minder dan in het eerste voorbeeld het geval was. In dit geval zal uw opzeggingsvergoeding €1.080,- bedragen en komen uw totale kosten op €5.880,- uit. Zo weet u dat u nooit meer dan nodig betaalt voor uw leaseauto.

ProLease is als leasemaatschappij verplicht om uw Private Lease contract te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit wordt gedaan om te voorkomen dat u niet meer aan uw betalingsverplichting kan voldoen en ProLease zekerheid heeft over het ontvangen van de maandelijkse leasetermijnen. BKR heeft de regels rondom de registratie van private leaseovereenkomsten per 1 april 2022 gewijzigd. Vanaf deze datum wordt de totale leasesom (100%) geregistreerd, voor deze datum was dit 65%. Het is aan een kredietaanbieder om te bepalen of ze het ook voor de volle 100% laat meewegen bij het bepalen van de maximale financiering.

Voorbeeld:

U sluit een overeenkomst voor 36 maanden met een termijnbedrag van € 200,- af. ProLease registreert dan 100% x €200,- x 36 = €7.200,- bij het BKR.

ProLease is er voor iedereen. Ook als u iets ouder bent, kunt u profiteren van het aantrekkelijke aanbod van onze Private Lease actie-auto's. Wel hanteren wij bij ProLease een maximale leeftijd. Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs kan tot de maximale leeftijd van 78 jaar op verwachte einddatum van het contract een private-leasecontract aanvragen bij ProLease.

Wij vinden het uiterst belangrijk dat u tevreden bent over ProLease. Bent u toch niet tevreden?

Laat het ons dan direct weten via ons contactformulier .

Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op. En wij streven ernaar om binnen 14 dagen tot een afhandeling te komen waar u tevreden over bent.

De Belastingdienst heeft per 1 juli 2023 de BPM-afschrijvingstabel gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat ook de BPM afschrijving tijdens de looptijd van uw leasecontract wijzigt. Wij berekenen achteraf wat de wettelijke BPM-afschrijving werkelijk is geweest. Het bedrag dat uit deze correctie voortkomt brengen wij u echter niet in rekening, maar deze aanpassing heeft wel gevolgen voor de btw-berekening en daarmee voor uw factuurbedrag.

Wat dit allemaal kan betekenen voor jou als berijder leggen we graag hier uit.

Niet gevonden wat u zocht?