Vervangend vervoer - ProLease

Operational lease

Vervangend vervoer

De vervangend vervoer verzekering vergoedt het vervangend vervoer in Nederland bij technische en schadereparaties met een reparatieduur langer dan 24 uur. Voor personenauto’s gebeurt dit op basis van een klasse lager dan uw huidige auto. Bij bedrijfswagens wordt zo veel mogelijk voor passende vervanging gezorgd.

De uitgebreide Vervangend Vervoer Verzekering biedt direct vervangend vervoer in binnen- en buitenland. Een vervangend vervoer verzekering voor een grotere auto is ook mogelijk.

Toestemming

Een vervangende auto of een huurauto kan alleen na toestemming van ProLease ingezet worden. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract wordt een vervangende huurauto wel of niet aan de contractant doorbelast. Meld de huurauto bij inlevering direct af bij ProLease. Tot het moment van afmelding de contractant verantwoordelijk, ook voor de eventuele kosten van het niet tijdig afmelden.