Verzekering in eigen beheer. Verstandig of toch niet?

11 mei 2021

Iedereen wil graag alles het beste geregeld hebben tegen de laagst mogelijke prijs. Maar is dat altijd de beste keuze. Ook de component verzekering in het leasecontract staat nog wel eens ter discussie. Want waarom volledig uitbesteden aan de leasemaatschappij?

Allereerst is het belangrijk om de verschillende aspecten van een autoverzekering uit te leggen. Een autoverzekering bestaat in de basis uit twee onderdelen: een WA-deel en een Casco-deel.

De WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid)-verzekering is in Nederland verplicht voor elke auto, ongeacht de leeftijd en kilometerstand. Deze verzekering dekt schades waarvoor, zoals de naam al zegt, jij aansprakelijk voor bent. Het gaat dan uitsluitend om schade die toegebracht wordt aan derden. Dit geldt niet alleen voor voertuigen, maar ook voor personen, goederen en objecten. De WA-verzekering moet altijd geregeld worden via een geautoriseerde, geregistreerde verzekeringsmaatschappij.

Een Cascoverzekering vergoedt de schade aan het eigen voertuig. De schade kan ook veroorzaakt worden zonder dat iemand daaraan schuldig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij storm door een omvallende boom, vandalisme of inbraak zonder dat een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden.
Binnen de Cascoverzekering zijn er twee opties: beperkt Cascoverzekering of volledig Cascoverzekering (ook bekend als All-Risk verzekering). Een volledig Cascoverzekering is de meest uitgebreide verzekering die er gekozen kan worden. Deze verzekering dekt alles wat de beperkt casco dekking dekt en daarnaast ook de schades aan de eigen auto waar de berijder zelf schuldig aan is.

Een stelregel is dat voor auto’s tot ongeveer 8 jaar oud een volledig Cascoverzekering de meest aanbevolen verzekeringsvorm is. Hoe ouder de auto, behalve uiteraard de echte oldtimers met waarde, des te lager de dagwaarde waardoor de hoogte van de verzekeringspremie niet opweegt tegen de financiële voordelen van herstel na schade.

Aangezien de meeste leaseauto’s niet langer worden ingezet dan 6 jaar, en elke leasemaatschappij de waarde van haar eigen vloot zoveel mogelijk wil behouden, zijn leaseauto’s All-Risk verzekerd. Ook ProLease heeft standaard het volledige verzekeringspakket opgenomen in haar leasetarieven.

Verzekering in eigen beheer nemen

Als klant kunt ervoor kiezen om de verzekering van het wagenpark bij uw eigen verzekeraar onder te brengen, zowel het WA- als Casco-deel. Hier moet u wel rekening mee houden dat u over het cascodeel 21% assurantiebelasting moet betalen. Daarnaast hanteren verzekeringsmaatschappijen over het algemeen een maximale schadelast van 75%, in tegenstelling tot leasemaatschappijen die ongeveer 85% van de opbrengsten reserveren voor schadeherstel. Gevolg hiervan is dat dit de verzekeringspremie ongeveer 10% hoger maakt dan via de eigen leasemaatschappij.

Van groter belang is de dekking van de schade. Is dat tegen boekwaarde of de dagwaarde? Leasemaatschappijen schrijven auto's lineair af tot de verwachte restwaarde aan het het einde van de looptijd van het contract. Uitgangspunt is dus altijd de boekwaarde op het moment van schade. De meeste autoverzekeringen dekken na een bepaalde periode alleen nog de dagwaarde van de auto. En de dagwaarde is de actuele marktwaarde van de auto direct voor het ongeval, die altijd lager is dan de boekwaarde. Als de auto gestolen wordt, of door een incident total loss wordt verklaard, dan is er meestal een groot verschil tussen de boekwaarde van de leasemaatschappij en de dagwaarde uitkering door de externe verzekeringsmaatschappij. Een prijsverschil waar u als klant zelf financieel verantwoordelijk voor bent.

Wat in veel gevallen echter vergeten wordt, zijn de aanvullende werkzaamheden die bij het bedrijf komen te liggen indien de verzekering in eigen beheer genomen wordt:

  • Afsluiten van contracten met verzekeraars.
  • Inrichten van interne rapportages en signalering van excessen.
  • Communicatie met alle betrokken partijen na een schade incident.
  • Schadeherstel afwikkeling en inzet van vervangend vervoer.
  • Financiële administratie.

Hier gaat veel tijd inzitten voor de eigen werknemers binnen het bedrijf, waarbij ook nog vaak de specifieke kennis ontbreekt. Ervaring, kennis, en de systemen die juist wel aanwezig zijn bij uw leasemaatschappij.

Voordelen verzekering onderbrengen bij leasemaatschappij

De meeste klanten van ProLease vinden het nog steeds voordelig en praktisch om de volledige verzekering van de leaseauto’s door de leasemaatschappij te laten verzorgen. De volgende kenmerken worden altijd als positief gewaardeerd:

  • De premies veranderen doorgaans niet tijdens de looptijd van het leasecontract, behalve als er veel of grote schades zijn.
  • De klant betaalt geen assurantiebelasting (21%) over het casco-deel van de verzekering.
  • Inzet van vervangend vervoer en volledige communicatie met de berijder.
  • De volledige communicatie na een schadegeval wordt verzorgd door de leasemaatschappij.

Als u overweegt om eventueel de verzekering (deels) in eigen beheer te nemen, zorg er dan voor dat u alle aspecten meeneemt in uw analyse. En dat betreft dan niet alleen de ‘kale’ premies maar vooral ook de werkzaamheden rondom het volledige, operationele en administratieve beheer van de verzekering van de (lease)auto’s.

De specialisten van ProLease kunnen u hierbij adviseren wat de beste keuze is voor uw organisatie.