Subsidie e-bestelwagens

10 februari 2021

SUBSIDIE TOT € 5.000,- VOOR ELEKTRISCHE BESTELWAGEN

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 tot € 5.000,- subsidie krijgen bij aanschaf of -als de aanvraag door ProLease wordt gedaan- bij lease van een elektrische bestelwagen of vrachtwagen. Voor 2021 is het subsidieplafond vastgesteld op 22 miljoen euro.

Zero-emissie zones
De subsidie is onderdeel van het grotere plan om steden in Nederland schoner te maken. Op 9 februari tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Tot nu toe hebben 14 steden al formeel aangekondigd in 2025 een zogenaamde zero-emissiezone in te voeren. De verwachting is dat het aantal deelnemende gemeenten in de loop van 2021 zal oplopen naar ongeveer 30 steden. Concreet betekent dit dat in de deelnemende steden op termijn alleen nog volledig uitstootvrije bestel- en vrachtwagens mogen rijden.

Subsidieregeling
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de bestelwagen een actieradius van minimaal 100 kilometer hebben. Het subsidiebedrag is 10% van de nieuwprijs van de bestelwagen, met een maximum van € 5.000,-. Per bedrijf is er tevens een maximum van het aantal bestelwagens waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. De overheid wil met name de kleinere ondernemers stimuleren om op elektrische bestelwagens over te stoppen.

Vorige week maakte staatssecretaris Van Veldhoven ook bekend dat het subsidieloket ook voor schone vrachtwagens in maart opengaat.

Laadinfrastructuur
Een punt van aandacht tijdens de ondertekening bleek vooral de laadinfrastructuur, maar volgens de staatssecretaris zijn provincies en gemeenten, samen met de netwerkbeheerders, volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plekken staan waar ze juist voor deze groep nodig zijn.

Lees hier alle informatie en voorwaarden van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Advies
Vanuit ProLease adviseren wij u graag over dit onderwerp, zodat u als ondernemer ook optimaal kunt profiteren van de mogelijkheden voor deze subsidieregeling. Dit kan middels een persoonlijk (online) gesprek, eventueel aangevuld met onze unieke mobiliteitsscan.

In samenspraak met u en de aanbieders van elektrische bestelwagens, kunnen wij bijvoorbeeld een pilot starten om te onderzoeken hoe en of het rijden met elektrische bestelwagens voor u in de praktijk werkbaar is.