Informatie rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit beschikbaar

24 mei 2023

De startdatum is al 2x uitgesteld maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de informatie online gezet voor de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Hier is ook een werkgevershandreiking als hulpmiddel bij het verzamelen van de noodzakelijke gegevens toegevoegd.

Verwachte ingangsdatum van de verplichting is 1 januari 2024.

Vanaf dat moment zullen alle werkgevers met 100 of meer werknemers (ongeveer 8.000 bedrijven) jaarlijks verplicht zijn om een rapportage te maken van hun werkgebonden kilometers, waarbij woon-werkverkeer en zakelijke kilometers afzonderlijk worden gespecificeerd op basis van vervoerswijze en brandstoftype. Het uiteindelijke doel van deze verplichting is om werkgevers bewust te maken van duurzame mobiliteitskeuzes en zo de uitstoot van broeikasgassen in het verkeer te verminderen.

Wat is de CO-rapportage werkgebonden personenmobiliteit?

Werkgevers hebben de verplichting om rapportages te verstrekken over alle zakelijke kilometers die door hun medewerkers binnen Nederland worden afgelegd. Dit betekent dat werkgevers gedetailleerd moeten aangeven welke vervoermiddelen worden gebruikt voor zowel zakelijke mobiliteit als woon-werkverkeer van alle medewerkers. De rapportage omvat onder andere de totale jaarlijkse kilometerstand, opgesplitst naar de gebruikte vervoerswijzen (zoals openbaar vervoer, fiets, lopen, bromfiets/scooter/motor en auto), evenals het type motoren van de gereden auto's. Het rapporteren van vliegkilometers, internationale treinreizen en bestelbussen is niet vereist in deze context.

Wat zijn de volgende stappen?

Momenteel bevindt het wetgevingstraject zich in de laatste fase. De goedkeuring van de Eerste Kamer is verkregen, en de publicatie in het Staatsblad en het advies van de Raad van State worden verwacht in het derde en vierde kwartaal van 2023, respectievelijk. Het ministerie heeft de intentie om voor de zomer alle betrokken werkgevers op de hoogte te stellen van de rapportageverplichting en hen te voorzien van richtlijnen.

Download hier de handreiking voor werkgevers:

  • Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit