Europees verbod brandstofauto’s en plannen verkoopverbod zakelijke brandstofauto’s Nederland

25 april 2023

Europa heeft onlangs aangekondigd dat er vanaf 2035 een verbod zal gelden op de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren. Dit houdt in dat nieuwe benzine- en dieselauto's niet meer mogen worden verkocht en dat alle nieuwe auto's die na 2035 worden verkocht, geen CO2 meer mogen uitstoten. Echter, er is een uitzondering op het verbod voor e-fuels. Dit betekent dat auto's die op synthetische brandstoffen rijden, ook na 2035 nog verkocht mogen worden. Dit besluit is genomen door de Europese Commissie en Duitsland. E-fuels worden gezien als een duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen en kunnen helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot van het wegverkeer. De uitzonderingspositie geldt wel alleen voor een beperkt percentage van de verkochte auto's.

Plannen Nederlands verkoopverbod in 2025

Minister Rob Jetten heeft vervolgens plannen bekendgemaakt om het verkoopverbod van zakelijke brandstofauto's te vervroegen naar 2025. Dit verkoopverbod zou moeten gelden voor alle nieuw verkochte zakelijke brandstofauto's, zodat bedrijven sneller de overstap kunnen maken naar elektrische auto's.

Het voorstel van Jetten is echter niet onomstreden. Volgens critici zijn de plannen van Jetten niet uitvoerbaar. De overstap naar elektrische auto's vergt een enorme investering van bedrijven, terwijl er nog steeds een tekort is aan laadpalen en waterstofstations. Ook kan de overgang naar elektrische auto's problemen opleveren voor degenen die lange afstanden rijden of geen mogelijkheid hebben om thuis op te laden.

Naast kritiek ook voordelen verbonden aan elektrische auto's

Aan de andere kant zijn er ook voordelen verbonden aan het verbod op verbrandingsmotoren en het verkoopverbod van zakelijke brandstofauto's. Elektrische auto's zijn immers schoner en veroorzaken minder luchtvervuiling. Bovendien zijn elektrische auto's vaak goedkoper in gebruik dan brandstofauto's, omdat de prijs van elektriciteit lager is dan die van benzine of diesel.

ProLease helpt klanten bij overstap naar duurzame mobiliteit

Het is duidelijk dat de overgang naar elektrische auto's een grote uitdaging zal zijn. Het vergt niet alleen investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuur, maar ook een verandering van de manier waarop we ons verplaatsen en hoe we onze auto's gebruiken. ProLease volgt de ontwikkelingen op de voet en biedt haar klanten al geruime tijd de mogelijkheid om te kiezen voor elektrische auto's. Of het nu gaat om het leasen van een elektrische auto, het plaatsen van laadpalen of het implementeren van een mobiliteitsbudget, wij denken graag mee over de beste oplossing voor elke specifieke situatie.