Datalek RDC

29 maart 2021

Op donderdag 25 maart 2021 is in de media bekend gemaakt dat er sprake is van een datalek bij RDC (RAI Documentatie Centrum). Het RDC is een bedrijf dat ICT-diensten aanbiedt aan autogarages. RDC heeft hierbij aangegeven dat er voertuig- en persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek, uit de periode september 2018 tot januari 2019

ProLease en RDC

ProLease deelt zelf geen enkele klant- en leaserijder data met het RDC. Verder hebben wij tot op heden nog geen signalen ontvangen dat data vanuit ProLease onderdeel zou kunnen zijn van het datalek bij het RDC.

Het kan zijn dat leaserijders van ProLease zelf voor het maken van een onderhouds- of reparatieafspraak met een autogarage (persoons)data hebben gedeeld dat mogelijk betrokken is geweest bij het datalek.

Het advies van ProLease is dan ook om te allen tijde alert te zijn op verdachte berichten via e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Voor het meer informatie en actuele berichtgeving hierover verwijzen wij u graag naar de website van het RDC:

https://rdc.nl/rdc-onderzoekt-datalek-de-meest-gestelde-vragen-en-antwoorden/

ProLease is uiteraard in contact met het RDC om te achterhalen of er toch mogelijk impact is voor u als leaserijder van ProLease. Indien er meer informatie hierover bekend is of andere ontwikkelingen zijn m.b.t. het datalek bij de RDC, dan zullen wij dit nieuwsbericht direct bijwerken met de actuele informatie.

Indien u vragen hierover heeft, dan kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.