Financiële toetsing en acceptatie private lease bij… - ProLease

Een transparant en verantwoord private leasecontract!

Financiële toetsing en acceptatie

Samen met ProLease heeft u uw droomauto gevonden. De offerte is gemaakt op basis van uw wensen voor de looptijd en het aantal kilometers per jaar. U weet waar u aan toe bent zodat u de komende jaren zorgeloos kunt genieten van uw (nieuwe) private lease auto.

De volgende stap is het compleet maken van uw aanvraag zodat wij de contracten kunnen opstellen. ProLease werkt voor de financiële acceptatie samen met EDR Credit Services. De toetsing is erop gericht om de risico's op betalingsproblemen te beperken. EDR Credit Services hanteert hierbij de draagkrachtnormen zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease.

Een draagkrachtnorm, wat is dat?

De draagkrachtnorm is het bedrag dat de consument, na aftrek van vaste lasten, te allen tijde voor levensonderhoud beschikbaar moet hebben. De draagkrachtnorm bestaat uit de basisnorm plus 15% van: het netto inkomen minus de basishuur, minus de basisnorm. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de situaties waarbij het inkomen wordt bepaald inclusief of exclusief toeslagen en vakantiegeld (de keuze is afhankelijk van de bij de aanvraag verkregen informatie).

Hoe wordt de uiteindelijke draagkracht bepaald?

Naast de draagkrachtnorm wordt ook gekeken naar de eventuele woonlasten en bepaalde andere vaste lasten meegewogen, voor zover van toepassing. Denk hierbij aan alimentatie kosten, kosten kinderopvang, overige bijzondere vaste lasten en de reeds lopende financieringslasten. Een kredietruimte op een betaalrekening ('Rood staan') of een creditcard meegenomen in de totale beoordeling.

Uiteindelijk wordt op het (totaal) netto inkomen de bovenstaande lasten en de draagkrachtnorm in mindering gebracht, en wordt bepaald wat uw financiële ruimte is om de aanvullende, in dit geval de maandelijkse private leaseverplichting, aan te gaan.

Wat zijn de stappen voor het toetsen van uw kredietwaardigheid?

EDR Credit Services werkt in opdracht van ProLease aan de financiële goedkeuring van uw aanvraag. U wordt verzocht in te loggen in het leaseportal van EDR Credit Services door op de link te klikken in de mail die u van EDR Credit Services heeft ontvangen. U logt dan automatisch in, in een beveiligde omgeving.

In het leaseplatform wordt u verzocht uw persoonlijke gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. U ontvangt een e-mailbevestiging van de door u opgegeven gegevens.

Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt er een eerste geautomatiseerde krediettoetsing uitgevoerd op basis van de volgende 3 componenten:

  • De berekening van een kredietscore door ons systeem, aan de hand van diverse gegevens, zoals eventuele betalingservaringen en/of statistische gegevens;
  • Een toetsing bij Bureau Krediet Registratie (BKR), www.bkr.nl;
  • Een inkomens- en lastentoets, een draagkrachtnorm die inhoudelijk gelijk is aan de leennormen voor Consumptief Krediet.

ProLease ontvangt vanuit EDR Credit Services een definitief advies. Bij een positief advies kan het leasecontract opgesteld en door u getekend worden. Gefeliciteerd met uw nieuwe private lease auto!

Wordt het private leasecontract geregistreerd bij het BKR?

Wanneer u in een private leaseauto gaat rijden, meldt ProLease deze betalingsverplichting aan bij het BKR. Per 1 april 2022 heeft BKR haar reglement aangepast. Vanaf deze datum wordt de totale leasesom (100%) geregistreerd, voor deze datum was dit 65%. Het is aan een kredietaanbieder om te bepalen of ze het ook voor de volle 100% laat meewegen bij het bepalen van de maximale financiering.

Voorbeeldberekening
Bij een overeenkomst met een maandtermijnbedrag van bijvoorbeeld € 300,- en een looptijd van 24 maanden, wordt € 7.200,- geregistreerd. Dit is als volgt berekend: (€ 300,- x 24 maanden = € 7.200,-) x 100%.

Laat u goed informeren!
Een BKR-registratie hoeft niet negatief te zijn. Een private leasecontract wordt geregistreerd om consumenten te beschermen tegen te hoge maandelijkse lasten. Private Lease heeft wel invloed op andere leningen, zoals een hypotheek. Als u al een lopende hypotheek heeft en wilt u een private lease contract afsluiten, dan heeft dit geen invloed op u lopende hypotheek. Laat u dus goed informeren en bekijk wat in uw situatie verstandig is.

Bij eventuele langdurige betalingsachterstanden zijn wij verplicht, volgens de regels van het BKR, om deze achterstand te melden. Maar ProLease heeft uiteraard al met u contact gehad hiervoor, voordat dit zover is.