Prinsjesdag 2023 - De belangrijkste wijzigingen voor 2024

20 september 2023

Op 19 september werden de belastingplannen gepresenteerd, inclusief details over de voorgenomen wijzigingen op het gebied van autobelastingen. Vooralsnog lijken er geen nieuwe aanpassingen te zijn gepland voor de stimuleringsmaatregelen met betrekking tot de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Dit feit baart ons zorgen, aangezien wij van mening zijn dat het cruciaal is om de elektrische auto fiscaal aantrekkelijk en toegankelijk te houden, zowel voor werkgevers als werknemers, om de ambitieuze klimaatdoelen te kunnen blijven nastreven in de komende jaren.

Alle plannen zijn nog niet 100% definitief, vanuit de Algemene Politieke Beschouwingen kunnen er nog wijzigingsvoorstellen komen. Een van de punten is bijvoorbeeld de geplande accijnsverhoging per 1 januari 2024 die een Kamermeerderheid wil terugdraaien. Omdat de accijnsverlaging die het kabinet invoerde na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne per 1 januari afloopt, dreigen benzine en diesel tot 21 cent per liter duurder te worden. Dit onderwerp zal zeker aan de orde komen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat dat traditioneel volgt Prinsjesdag.

Bijtelling elektrische auto's 2024

In 2024 blijft de bijtelling voor nieuwe elektrische auto's onveranderd. Voor elektrische voertuigen van het bouwjaar 2024 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 van de fiscale waarde, en voor het deel boven de € 30.000 geldt een bijtelling van 22%.

Voor auto's met een conventionele brandstofmotor blijft de fiscale bijtelling onveranderd op 22% van de gehele fiscale waarde, net zoals in 2023.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 2024

De bpm wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2024 vrijgesteld van bpm. De bpm-vrijstelling geldt tot en met 2024.

Wegenbelasting (mrb) 2024

De mrb wordt vastgesteld op basis van het gewicht van de auto, het type brandstof waarop de wagen rijdt, de CO2-uitstoot die de auto veroorzaakt en de provincie waarin de auto staat geregistreerd. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2024 vrijgesteld van bpm. De bpm-vrijstelling geldt tot en met 2024.

De wegenbelasting voor elektrische auto’s wordt per 2025 verhoogd naar 25% van het reguliere tarief en 100% vanaf 2026.

Reiskostenvergoeding verder omhoog

Dit jaar is de onbelaste reiskostenvergoeding al gestegen van 19 naar 21 cent per kilometer. Volgens planning zou deze vergoeding vanaf 1 januari 2024 opnieuw worden verhoogd naar 22 cent per zakelijke kilometer. Echter in de gepresenteerde Miljoenennota wordt de reiskostenvergoeding zelfs verhoogd naar 23 cent per kilometer voor zakelijke reizen. Deze aanpassing zal ook van invloed zijn op andere vormen van reiskostenvergoedingen, zoals die voor ziekenbezoek, vrijwilligerswerk en op de aftrekpost die ondernemers kunnen claimen bij het gebruik van een privévervoermiddel voor zakelijke doeleinden.

Vereenvoudiging regeling rondom OV-kaarten

Als je niet met de auto reist maar met het openbaar vervoer (OV), heeft jouw werkgever de mogelijkheid om je een OV-abonnement of een OV-kortingskaart te verstrekken of ter beschikking te stellen (om uit te lenen). Als je al in het bezit bent van een OV-kaart, kan jouw werkgever je daarvoor een vergoeding verstrekken. De huidige belastingregels hieromtrent kunnen nogal ingewikkeld zijn, maar vanaf 1 januari worden ze aanzienlijk vereenvoudigd. Op die datum mag jouw werkgever je belastingvrij een OV-kaart geven, vergoeden of ter beschikking stellen, onder voorwaarde dat je deze kaart ook daadwerkelijk voor zakelijke reizen gebruikt. Dit zal worden geregeld via een specifieke vrijstelling in de werkkostenregeling.

Betalen Naar Gebruik doorgeschoven

Indien je nieuwsgierig bent naar de voortgang van de kilometerheffing, het zogenaamde 'Betalen Naar Gebruik', dan is voor Prinsjesdag al bekend gemaakt dat de huidige demissionaire regering heeft besloten om de ontwikkeling van dit alternatief voor de bestaande motorrijtuigenbelasting over te laten aan het komende kabinet.